Privacy Policy

Politika privatnosti

HairFor2.rs tim je predan zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o vama. Korišćenjem i pregledanjem našeg portala prihvatate da se informacije o vama koriste u skladu sa našom Politikom privatnosti. HairFor2 Srbija je fokusiran na sakupljanje minimalne količine informacija o vama jedino sa ciljem unapređenja kvaliteta naše usluge.
Pomenuta pravila o zaštiti i poverljivosti podataka se odnose na poverljivost informacija koje se nalaze na Internet stranici HairFor2.rs i koje su korišćenjem portala prikupljene i sačuvane u bazama podataka kompanije HairFor2 Srbija iz Beograda.

Internet prodavnica „HairFor2.rs”, nalazi se u vlasništvu HairFor2 Srbija.

HairFor2 Srbija je rukovodilac ličnim podacima koji se obrađuju u skladu sa ovim Pravilima o zaštiti i obradi podataka i odgovoran da obezbedi da je obrada podataka izvršena u skladu sa važećim zakonom. Uzimajući u obzir da ova pravila zaštite ličnih podataka (“Pravila o zaštiti i obradi podataka”) predstavljaju neodvojivi deo Uslova korišćenja i Politike kolačića i da definicije određene navedenim Uslovima i Politikom određuju tumačenje Pravila, najljubaznije vas molimo da detaljno pročitate Uslove korišćenja i Politike kolačića pre čitanja Pravila o zaštiti i obradi podataka.

Korišćenje ličnih podataka je neophodno kako bismo vam pružili odgovarajuću uslugu. Lični podaci koje mi obrađujemo sastoje se od informacija koje ste nam vi dostavili prilikom interakcija koje će biti detaljno opisane u nastavku.

Savetujemo vas da ovu politiku privatnosti pregledate povremeno, jer se ona ažurira s vremena na vreme, u skladu sa izmenama u zakonima iz Opšte regulative o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR). Nastavak upotrebe ove Internet stranice od strane korisnika, nakon stupanja na snagu takvih izmena, podrazumeva se da korisnik potvrđuje i prihvata sve uslove tako izmenjenih delova Politike privatnosti, Uslova korišćenja i Politike kolačića.

Ovakva politika privatnosti poslednji put je ažurirana u septembru 2018. godine. Ukoliko se korisnik ne slaže sa dole pomenutim pravilima, upućujemo ih da napuste, ne pristupaju i ne koriste naš Internet portal.

Korisnik ukoliko zatraži od nas da vidi podatke koje imamo o njemu, kao i da za iste traži da se delimično ili potpuno obrišu, dužni smo da korigujemo i obrišemo sve lične podatke o korisniku u roku od 30 dana nakon odgovora na poslati zahtev.

Koje informacije sakuplja HairFor2.rs?

Informacije koje nam vi dostavite. Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na našemj portalu, kao što su otvaranje korisničkog naloga, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija i slično, naš administrator može zatražiti od korisnika pružanje određenih ličnih podataka.
Sajt HairFor2.rs može prikupiti vaše lične podatke (ime i prezime, adresa, poštanski broj, e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju vaše kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju i druge sa tim povezane informacije) koje nam korisnici naših usluga dostavljaju kada ostvare bilo kakvu interakciju sa HairFor2.rs

Ova politika privatnosti navodi uslove zaštite podataka korisnika Internet prodavnice HairFor2.rs koje obrađuje u skladu sa sakupljenim informacijama:

Kada pošaljete e-mail, registrujete se ili na bilo koji način kontaktirate predstavnike korisničkog servisa HairFor2.rs
Kada posetite druge veb lokacije koje su povezane sa sajtom HairFor2.rs
Ostvarite online kupovinu koje su vlasništvo kompanije HairFor2 Srbija
Učestvujete u takmičenju, igrama ili drugim vrstama promocija koje su spozorisane od strane kompanije HairFor2 Srbija
Popunite anketu ili upitnik
Priključite se lojalti klubu
Povežete se sa HairFor2.rs preko društvenih mreža ili trećih lica
Automatsko sakupljanje informacija

Svaki put kada posetite HairFor2.rs, mi automatski sakupljamo određene tipove informacija. Neki od primera informacija koje sakupljamo automatski su sledeći:

Možemo čuvati adresu vašeg Internet provajdera, vaš Internet protokol tj. IP adresu, veb stranicu sa koje ste došli, tip vašeg veb pretraživača, tip mobilnog uređaja sa koga ste pristupili veb stranici, i jezička podešavanja na Vašem pretraživaču.

Možemo koristiti kolačiće (pogledaj sekciju “Politika kolačića”) za prepoznavanje vašeg računara.

Možemo koristiti Facebook piksel tagove, Google tagove i slične alate koji nam omogućavaju da znamo da li je određena veb strana posećena, otvoren e-mail, linkovi u mejlu iskorišćeni ili da li su reklame na HairFor2.rs ili drugim sajtovima bile uspešne. Ovaj vid tehnologije pruža nam mogućnost da uporedimo aktivnosti korisnika i pratimo ponašanje kroz Google Analytics softver.

Možemo prikupljati informacije i koje dobrovoljno unesete, podelite ili one koje se mogu dobiti iz učestvovanja u raznim igrama, takmičenjima i promocijama sponzorisanih od strane HairFor2.rs.

Kombinovane informacije

Informacije koje pružate sajtu HairFor2.rs mogu biti u kombinaciji sa demografijom i drugim informacijama koje su dostupne sa drugih izvora, sve sa ciljem da omoguće sajtu HairFor2.rs da što bolje komunicira sa Vama i unapredi naš korisnički servis i vaše iskustvo prilikom korišćenja sajta.

HairFor2.rs ne prikuplja i ne zadržava informacije korisnika mlađih od 14 godina, stoga ni jedan deo ovih Internet stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga mlađeg od 14 godina.

Kako HairFor2.rs koristi i deli vaše lične podatke?

Upotreba vaših ličnih podataka

Lične podatke HairFor2.rs koristi da bi poboljšao iskustvo kao kupca / prodavca, da odgovori na vaše zahteve, da unapredi korisnički servis, da vam plasira ponude i reklame, komunicira sa vama o proizvodima, uslugama, specijalnim ponudama, događajima i programima koje vam nudi HairFor2.rs ili naši partneri.

Imamo ulogu u oglašavanju koje se bazira na interesovanjima, shodno tome mi i drugi možemo upotrebiti informacije o vama da bismo vam dostavili i omogućili da vidite određenu reklamu proizvoda, zasnovanu na vašim interesovanjima, pretragama koje obavljate ili vašoj aktivnosti na HairFor2.rs i drugim sajtovima.

HairFor2.rs isto tako može koristiti ove informacije da analizira i vodi svoje poslove. Pomenuti podaci mogu se upotrebiti da poboljšaju sposobnost HairFor2.rs da komunicira sa vama, da podrži poslovne funkcije kao što su ispunjenost, interni poslovni procesi, marketing, provera autentičnosti, korisnički servis, prevencija prevare, javna bezbednost i pravne funkcije.

Deljenje Vaših ličnih podataka

SA TREĆIM LICIMA: HairFor2.rs ima mogućnost da deli vaše lične podatke sa trećim licima kako je ispod navedeno.

SA DRUGIM DELOVIMA NAŠEG BIZNISA ILI NAŠIM POSLOVNIM PARTNERIMA: Lični podaci prikupljeni sa bilo koje strane HairFor2.rs biće iskorišćeni u skladu sa politikom privatnosti i mogu biti razmenjeni sa drugim delovima tipovima našeg biznisa, kao i sa našim poslovnim partnerima, uključujući i treća lica, za upotrebu u skladu sa ovom politikom privatnosti.

SA NAŠIM PROVAJDERIMA: HairFor2.rs može deliti vaše lične podatke sa provajderima:

Razvoj, hosting ili održavanje sajta HairFor2.rs

Skladištenje proizvoda, personalizacija proizvoda i vršenje usluga u ime HairFor2.rs ili uz vašu saglasnost i u vaše ime.

Objedinjavanje informacija o klijentima i/ili poboljšanje korisničkog servisa. Možemo podeliti takve informacije sa potencijalnim marketinškim partnerima i oglašivačima.

Pristup određenim ili svim vašim ličnim podacima po potrebi ili drugim tehnologijama automatskog sakupljanja podataka u naše ime.

Davaoci usluga i partneri su ugovorno ograničeni načinom na koji mogu koristiti vaše lične podatke u skladu sa našim Pravilima, Uslovima i Politikom.

POVEZANOST SA POSLOVNIM TRANSFERIMA: U slučaju da HairFor2.rs portal ili cela kompanija HairFor2 Srbija budu prodati ili se sredstava na drugi način prenose, ili je u procesu potencijalni prenos, informacije o kupcima će verovatno biti korišćene u svrhu procene i uključene u preneta poslovna sredstva.

USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM: HairFor2 Srbija može objaviti specifične podatke, kada je takav postupak neophodan, da bi se pridržavao zakona, sudskog naloga ili drugog parničnog postupka ili da bi se zaštitio interes ili sigurnost posetilaca i kupaca, zaposlenih kod HairFor2 Srbija i drugih. Obuhvata razmenu informacija sa drugim kompanijama, organizacijama za zaštitu od prevara i smanjenje kreditnog rizika.

BAZA REGISTROVANIH KORISNIKA: Podaci koji se nalaze u bazama su dostupni za pregled od strane trećih lica. Kad napravite svoj nalog u bazi korisnika i odlučite da ga učinite dostupnim na Internetu, vaše informacije će biti dostupne na sajtu HairFor2.rs, a takođe mogu biti dostupne i na drugim sajtovima. Baze podataka koje HairFor2.rs kreira u skladu su sa GDPR regulativom.

Kako su vaši lični podaci zaštićeni?

SIGURNOSNA KUPOVINA

HairFor2 Srbija koristi sigurnosnu tehniku u vidu SSL standarda i enkripciju na sajtu HairFor2.rs kako bi se zaštitiili od eventualnog gubitka, zloupotrebe ili izmene podataka prikupljenih od strane kompanije. Kad pristupite informacijama o vašem računu ili prenosite lične podatke na sajt HairFor2.rs, informacije se čuvaju na serverima koje HairFor2.rs osigurava od pokušaja neovlašćenog pristupa ili upada. Softver šifrira lične podatke koje unosite na sajt HairFor2.rs.

HairFor2.rs ne može da bude, niti je odgovorna za neovlašćen pristup podacima od strane hakera ili drugih, koji su na nelegalan način pristupili sajtu.

“Pecanje” je vid prevare koji funkcioniše na način da ukrade vaše lične podatke. Ukoliko dobijete e-mail koji izgleda kao da je poslat od strane HairFor2.rs portala, a u kom se traže vaši lični podaci, nemojte odgovarati. HairFor2.rs od Vas kao korisnika nikada neće putem elektronske pošte tražiti vašu šifru, korisničko ime, podatke o kreditnoj kartici ili druge lične podatke.

Koja su prava korisnika u vezi sa prikupljanjem i korišćenjem ličnih podataka?

PRAVO NA PRISTUP I OTKLANJANJE NEDOSTATAKA: Imate potpuno pravo da dobijete informacije o tome koje lične podatke HairFor2 Srbija da se odnose na vas, izvor tih podataka, namera u kojoj će ti podaci biti korišćeni kao i identitet lica kojima će ti podaci biti dati. Takođe imate pravo da, u bilo koje vreme, zatražite ispravku bilo kog netačnog ili nepotpunog ličnog podatka. Ako je zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a pogotovu u slučaju čestog ponavljanja, HairFor2 Srbija može da vam uračuna razumnu administrativnu naknadu ili može odbiti da postupi po tom zahtevu.

PRAVO NA BRISANJE (‘PRAVO DA BUDETE ZABORAVLJENI’): Korisnici imaju pravo da zatraže brisanje ličnih podataka pod određenim uslovima, npr. pre nego što ste otkazali porudžbinu i lični podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili ne postoji zakonski razlog za svrhe za koje su bili prikupljeni ili je obrada nezakonita ili lični podaci moraju da budu uklonjeni kako bi određena pravna obaveza bila ispoštvovana. Ovaj spisak nije konačan. Molimo kontaktirajte HairFor2 Srbija kako biste dobili više informacija o brisanju Vaših ličnih podataka na email adresu info@HairFor2.rs

PRAVO NA PRIGOVOR: Svaki korisnik ima mogućnost i pravo da prigovori nekoj obradi ili da zahteva da obrada ličnih podataka bude ograničena ukoliko lični podaci nisu tačni, ili/i smatrate da bi sama obrada bila nezakonita, ili HairFor2 Srbija bazira svoju obradu na legitimnom interesu ili vi verujete da HairFor2 Srbija više nema razloga za upotrebu ličnim podacima u svrhe koje su navedene. Međutim, čak i ukoliko prigovorite na određenu obradu, HairFor2 Srbija još uvek može da obrađuje podatke, ukoliko je to dozvoljeno ili se zahteva na osnovu merodavnog zakonodavstva, na primer kako bi mogao da ispuni pravne zahteve ili da ispuni ugovorne obaveze koje se odnose na vas.

PRAVO NA POVLAČENJE SAGLASNOSTI: Ukoliko ste vi bilo kada dostavili HairFor2 Srbija ličnu saglasnost za obrađivanje ličnih podataka (npr. u slučaju pretplate na newsletter), možete u bilo koje vreme da obustavite takvu saglasnost za buduće obrađivanje podataka koja zavisi od takve saglasnosti.

PRAVO NA PRENOS PODATAKA: Korisnici imaju pravo da dobiju lične podatke koji se samo njih tiču, koje su pružili nama, u jednom strukturisanom, uobičajnom i čitljivom formatu. Takođe od nas možete zatražiti da prenesemo takve podatke direktno drugom rukovodiocu gde je to tehnički izvodljivo.

Ukoliko nas korisnik kontaktira telefonom ili putem e-mail poruke, zahtevamo da obezbedi dokaz o svom identitetu, da bi se sprečila svaka mogućnost neovlašćenog nastupanja u tuđe ime. Važno za zaštitu vaših podataka na našem veb sajtu je da se uvek odjavite korišćenjem opcije “Odjavi se” time ćete uvek biti sigurni da lica koja koriste računar posle vas ne mogu da pristupe Vašim ličnim podacima.

Šta treba da uradite ukoliko imate bilo koju pritužbu?

Ukoliko imate bilo kakvu pritužbu na način kako mi koristimo Vaše lične podatke, ili želite da dobijete još informacija, molimo da nas kontaktirate putem e-mail adrese info@hairfor2.rs