Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Najljubaznije Vas molimo da detaljno i pažljivo pročitate sve informacije koje se odnose na zakone i odredbe uslova korišćenja hairfor2.rs platforme pre nego što pristupite korišćenja sajta.

Upotrebom sajta potvrđujete da ste u potpunosti saglasni sa svim uslovim koji su definisani i navedeni u nastavku teksta.

Ukoliko korisnik ne želi prihvata pomenute uredbe, i ne slaže sa dole navedenim uslovima, molimo Vas da ne pristupate i ne koristite naš portal.

PRIMENA: Svi navedeni uslovi i odredbe važe za internet prodavnicu hairfor2.rs, obuhvatajući sve platforme, servise ili druge usluge, distribuirane ili dostupne putem sajta hairfor2.rs. Za kompletno upravljanje i funkcionisanje sajta odgovorna je kompanija HairFor2 Srbija koja je ujedno i vlasnik sajta.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI: Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se distribuiraju putem javne mreže u strogoj i zaštićenoj (kriptovanoj) formi korišćenjem SSL protokola i PKI sistema, trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka tokom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, zbog čega se kompletan proces naplate obavlja na stranicama banke. Nepostoji mogućnost da ni u jednom trenutku podaci o platnoj kartici budu dostupni nama.

POVRAĆAJ SREDSTAVA: U situacijama vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, bez obzira na razlog vraćanja, kompanija HairFor2 Srbija je u obavezi da povraćaj sredstava izvrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, to znači da će banka na sam zahtev prodavca sprovesti povraćaj sredstava na račun korisnika platne kartice.

PROIZVODI, SADRŽAJI, SPECIFIKACIJE: Svi proizvodi i cene, sadržaji, specifikacije, cene proizvoda, opisanih usluga i prikazanih na sajtu mogu se izmeniti u bilo kom trenutku, bez ikakve prethodne najave i obaveštenja. Jedna vrsta mera i opisi, kao i oznaka su približni i napisani su isključivo u cilju boljeg razumevanja samog proizvoda. Korisnici preduzimaju sve neophodne mere kako bi što detaljnije i preciznije predstavili sve svoje proizvode, uključujući i boje, s druge strane, boja koju ugledate na vašem ekranu zavisi isključivo od ekrana vašeg računara, zbog čega mi ne možemo dati garanciju da će računar precizno prikazati boje. Postavljanje određenih proizvoda i usluga na sajt, u određeno vreme, ne garantuje da će taj isti proizvod ili usluga biti na raspolaganju u bilo koje doba. Vaša odgovornost je da utvrdite i poštujete sve važeće lokalne i državne zakone (takođe minimalne starosne zahteve) u pogledu posedovanja, korišćenja i prodaje bilo kog proizvoda kupljenog na portalu. Ispunjavanjem prodžbine, dajte saglasnost se da će kupljen artikal biti korišćen samo na adekvatan i zakonit način.

OGRANIČENJE ISPORUKE: Nakon izdavanja naloga za izvršenje porudžbine, kupljeni proizvod biće poslat na adresu koju je kupac naveo, ukoliko je adresa za isporuku u skladu sa svim uslovima za slanje, koji se nalaze na hairfor2.rs Srbija portalu. Svaka kupovina ili prodaja sa sajta se vrši u skladu sa ugovorom o isporuci. Posledica toga je rizik od gubitka i vlasništva nad artiklima koji su kupljeni na sajtu, prelazi na samog kupca, posle isporuke predmeta kupcu. Korisnik/kupac ima odgovornost za bilo kakve dodatne zahteve sa prevoznicima u vezi nekakvog oštećenja i/ili gubitka pošiljke,nakon prijema istog.

TAČNOST INFORMACIJA: Ulažemo veliki trud se da svaka informacija na sajtu bude kompletna, tačna i aktuelna. Uprkos ogromnim naporima, informacije na sajtu mogu ponekad biti netačne, nepotpune i zastarele. Mi nemamo kompletnu kontrolu tačnosti ili aktuelnosti bilo koje informacije na sajtu. Na primer, proizvodi koji su na sajtu mogu biti nedostupni, mogu imati drugačije specifikacije od navedenih, ili mogu imati drugu cenu od one koja je navedena na sajtu. Pored toga, možemo izmeniti informacije o cenama i dostupnosti, bez prethodne najave. Iako je naša praksa da potvrđujemo sve porudžbine putem e-mail adrese, prijem potvrde proizvoda putem email-a ne predstavlja naše prihvatanje ili potvrdu ponude za prodaju proizvoda. Zadržavamo pravo da bez prethodne najave ograničimo količinu porudžbina za bilo koji proizvod i/ili da odbijemo uslugu bilo kom kupcu korisniku. Takođe, možemo zahtevati verifikaciju informacija pre prihvatanja i/ili isporuke bilo koje porudžbine.

KORIŠĆENJE SAJTA: Upotreba sajta je lično, neekskluzivno, neosporno i mora biti usklađeni sa svim uslovima, odredbama i zakonima. Sam dizajn sajta, tekstovi, grafika, informacije, sadržaji i drugi materijali koji su prikazani ili dostupni putem sajta su zaštićeni autorskim pravima, logotipom i drugim zakonima i ne smeju se koristiti, osim ukoliko je to dozvoljeno u odredbama i zakonima ili pismenim odobrenjem vlasnika sadržaja. Određeni delovi stranica mogu biti zaštićeni autorskim pravima od strane programera. Ne smeju se reprodukovati, javno prikazivati, prenositi ili na bilo koji način upotrebiti bilo koje informacije ili materijali koju su prikazani, odnosno dostupni sa sajta, za bilo kakvu javnu ili komercijalnu svrhu, osim u slučaju ograničenih rezervnih kopija. Ne sme se konstruisati bilo kakav derivat rada sajta, dekompalirati rad prvobitnog programera ili na neki drugi način pokušati iskopirati izvorni kod, osnovne ideje, alogaritmi, struktura ili organizacija sajta.

Ovim uredbama prihvatate da ne koristite i ne pokušavate da upotrebiti bilo koji pokretač, softver, alat, neki drugi uređaj ili mehanizam (uključujući bez ograničenja bilo koji tip veb pretraživača ili robota) za upravljanje, pretraživanje i/ili preuzimanje informacija sa portala. Svako neovlašćeno korišćenje bilo kakve informacije ili materijala koji se nalaze ili su dostupni na sajtu, može doći do kršenja Zakona o autorskim pravima, zaštiti brenda, Zakona o privatnosti i objavljivanju, kao i druge zakonske propise.

ZAŠTITNI ZNACI: Određeni zaštitni znaci, imena ili logotipi koji se koriste ili pojavljuju na sajtu su registrovani i neregistrovani zaštitni znaci, imena firmi i servisne oznake kompanije HairFor2 Srbija i njegovih podružnica. Ostali znaci, imena firmi i oznake usluga koje se koriste ili prikazuju na sajtu su registrovane i neregistrovane zaštićene marke, imena kompanijai i uslužne oznake njihovih odgovarajućih vlasnika, uključujući programera ili njihove odgovarajuće povezane kompanije.
Nijedan sadržaj na sajtu ne treba tumačiti kao odobravanje ili implikacija bilo kojoj licenci ili pravu korišćenja bilo kojih zaštitnih znakova, trgovačkih imena, servisnih znakova ili logotipa prikazanih na portalu hairfor2.rs bez relevantnog pisanog odobrenja kompanije HairFor2 Srbija.

POVEZIVANJE SA SAJTOM: Kreiranje i objavljivanje bilo kakvog linka sa druge veb stranice ili aplikacije, na bilo koju stranicu na sajtu hairfor2.rs, bez prethodnog pisanog odobrenja je strogo zabranjeno. Upravljanje i prikazivanje informacija i materijala sa sajta hairfor2.rs, na drugi veb sajt, čak i u približnom konteksu, zabranjeno je pre naše prethodne pismene dozvole. Svaki link koji je dozvoljen na sajtu mora ispoštovati sve primenljive zakone, pravila i propise.

LINKOVI TREĆIH LICA: Povremeno sajt može imati vezu prema veb stranicama koje nisu u vlasništvu sajta hairfor2.rs, a kojima upravlja ili kontroliše rukovodioc ili njihov partner. Svi linkovi takvog tipa su dostupni isključivo kao određen vid pogodnosti za Vas. Kada koristitite ove stranice, Vi napuštate sajt hairfor2.rs. Mi sami, takođe i ni bilo ko od naših partnera, nemamo odgovornost za bilo koji sadržaj, materijal ili druge informacije koje su dostupne na bilo kojoj drugoj veb stranici. Takođe, niko ne može da garantuje i ne izdaje bilo kakve izjave ili garancije u vezi bilo kog sadržaja, materijala ili drugih informacija dostupnih sa bilo kod drugog veb portala ili rezultate koje možete dobiti od drugih veb stranica. Ukoliko odlučite da pristupite bilo kojoj drugoj veb stranici koja je povezana sa sajtom, to činite na sopstveni rizik.

NEPRIKLADAN MATERIJAL: Potpuno je zabranjeno postavljanje ili prenošenje bilo kakve vrste nezakonitog, pretećeg, klevetničkog, optužujućeg, pornografskog ili vulgarnog sadržaja ili bilo kog materijala koji bi mogao da predstavlja, propagira ili podstiče ponašanje za koje se može smatrati krivičnim delom ili koje bi moglo podleći pod pravnu sankciju, odnosno krši bilo koji zakon. Pored bilo kakvih pravnih članova koji su propisani zakonom, u slučaju da zaposleni u kompaniji HairFor2 Srbija utvrde na osnovu sopstvenih kriterijuma, da je korisnik prekršio ili da vrlo verovatno krši navedene zabrane, slobodni smo preduzmemo bilo kakav postupak koji smatramo neophodni da se spreči ili ukloni način takvog ponašanja, uključujući uklanjanje pomnutog materijala sa sajta. U potpunosti sarađujemo sa organima za sprovođenje zakona, sudskim nalogom ili sudskim pozivom koji od nas može da zatraži ili nas upućuje da obelodanimo identitet korisnika koji objavljuje neprikladne materijale.

INFORMACIJE O KORISNIKU: Izuzev ličnih informacija, koje su u skladu pravilima privatnosti sajta, bilo koji materijal, informacije, sugestije, ideje, objašnjenja, tehnike, pitanja, komentari ili druga korisnička komunikacija koja se obavlja na sajtu na bilo koji način jeste i smatraće se nepoverljivom i neosetljivom. HairFor2 Srbija i naši partneri ili osobe koje partneri i mi odredimo mogu koristiti neke ili sve korisničke komunikacije za bilo koju svrhu, uključujući, bez ograničenja, reprodukciju, prenos, obelodanjivanje, objavljivanje, emitovanje, razvoj, proizvodnju i/ili marketing na bilo koji način za sve komercijalne ili nekomercijalne svrhe. Možemo, a i ne moramo da pratimo ili nadgledamo celokupnu korisničku komunikaciju. Nemamo obavezu da pružimo odgovor na bilo koju korisničku komunikaciju ili je vratimo pošiljaocu. Takođe, nećemo imati nikakvu odgovornost u vezi sa sadržajem takvih komunikacija, bilo da proizilaze ili ne proizilaze iz zakona o autorskim pravima, ili zakonskih odredba koje se tiču kleveta, privatnosti, neprikladnog materijala i drugih pitanja. Zadržavamo pravo da uklonimo bilo kakavu ili svaku korisničku komunikaciju koja uključuje bilo koji materijal za koji smatramo da je neprikladan ili neprihvatljiv.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Sajt koristite na sopstvenu odgovornost. Svaka informacija i svaki sadržaj na sajtu je pružen u određenoj formi, bez bilo kakve garancije o trgovinskoj vrednosti artikla, pogodnosti za određenu namenu ili nenarušavanja intelektualne svojine. HairFor2 Srbija i naši saradnici ne pružaju garanciju validnosti podataka, materijala i usluga prezentovanih na sajtu. Informacije na portalu mogu biti zastarele, pri čemu naš tim operatera ili drugo osoblje nisu u dužnosti da ažuriraju date informacije. Navedena odricanja ne odnose se na obaveze koje su inače propisane zakonima, o čemu se možete informisati iz Zakona.

Garancija na proizvode koji se prodaju i / ili kupuju putem sajta hairfor2.rs uključuje samo garanciju proizvođača, ukoliko garancija takvog tipa postoji. Svaka garancija navedena na sajtu pokrivena je zakonima o zaštiti potrošača, dok sve posredne i implicitne garancije i obećanja u potpunosti predstavljaju isključivo stav proizvođača, iz kog razloga HairFor2 Srbija nije odgovoran za usklađenost proizvoda sa tim impliciranim garancijama. HairFor2 Srbija se odriče svake odgovornosti za defekt ili prestanak rada proizvoda, efekat koji korišćenje proizvoda ostavlja na proizvod, korišćenje proizvoda na način na koji nije predviđen da se koristi, prepravljanje proizvoda, greška u odabiru proizvoda ili neusklađenost proizvoda sa standardima bilo kog vrste.

HairFor2 Srbija ne odgovara za bilo kakavu finansijsku štetu ili povredu koja može nastati korišćenjem proizvoda sa sajta, za viruse koji mogu zaraziti računar kupca korisnika nakon posete sajtu ili preuzimanja materijala sa sajta. Administratori sajta, zaposleni u kompaniji HairFor2 Srbija i naši saradnici koji su uključeni u rad sajta ne mogu ni u kakvom slučaju biti odgovorni za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, kao što je izgubljeni profit, gubitak podataka, ili prekida rada, bilo da su takve posledice proizašle iz korišćenja sajta, nepravilnog korišćenja sajta ili kao posledica korišćenja sata ili materijala sa sajta. Ova ograničenja važe bez obzira da li na sajtu postoji upozorenje na moguće posledice u slučaju nepravilnog korišćenja proizvoda.

Ova ograničenja su izuzeta na slučajeve definisane zakonom, o čemu se korisnici mogu šire informisati iz zakona. Prihvatanjem ovih uslova, korisnici se slažu da će u slučaju problema koji nastanu usled korišćenja sajta prestati da koriste sajt.

U slučaju bilo kakvog problema sa proizvodima i uslugama koje su nude putem sajta, prihvatanjem ovih uslova korisnici daju saglasnost da za korekciju bilo kakvih nedostataka u skladu sa garancijom proizvođača ili dostavljača odgovaraju isključivo proizvođači i dostavljači. U slučaju da korisnici žele povrat novca, dužni su da se pridržavaju pravila i uputstava objavljenih u odgovarajućoj sekciji sajta.

DALJE IZMENE OVIH USLOVA: Ovde navedeni uslovi mogu biti promenjeni u bilo kom trenutku ažuriranjem ovog teksta. Korisnik se ljubazno savetuje da poseti sa vremena na vreme pomenutu stranicu kako bi bio precizno informisan u važeće uslove. Ukoliko je na drugim lokacijama na sajtu direktno rečeno da se na neke proizvode, komunikacije ili pravila ne odnose ovde navedeni uslovi, pomenuti uslovi neće važiti. Kompanija HairFor2 Srbija zadržava pravo da bez ikakve najave izmeni bilo koji aspekt sajta.

GAŠENJE NALOGA NA SAJTU: Korisnik može u svakom trenutku ugasiti svoj nalog na sajtu iz bilo koga razloga ili bez razloga. U slučaju gašenja naloga, korisnik je odgovoran za sve svoje dalje postupke i narudžbine do momenta kada je ugašen nalog.

DODATNA PODRŠKA: Ukoliko ne razumete bilo koji segment navedenih uslova, imate pitanje ili komentar, molimo da nas kontaktirate putem e-mail info@hairfor2.rs